รู้จัก ไฮกรีต

ประวัติ ความเป็นมา

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และ มีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ประสบผลสำเร็จยาวนาน เริ่มก่อตั้งในเดือน กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2533 และได้รับชื่อเสียง เป็นที่รู้จักนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด ตัดสินใจ ขยายฐานธุรกิจ เข้าลงทุนในธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ ของทางภาครัฐบาล จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน จากการลงทุน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ที่ทันสมัย มุ่งสู่คุณภาพ สร้างชาติสู่สากล

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท

เพื่อเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทบิลฟิงเกอร์ + เบอร์เกอร์ ภายใต้ชื่อ กิจการค้าร่วมค้า HCBB โดยผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปให้กับโครงการทางด่วนพิเศษในประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด เลขที่ 4 / 3 หมู่ 8 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

จำนวพนักงาน

ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 800 คน

ทุนจดทะเบียน

125 ล้านบาท

วันทำงาน

วันจันทร์ – วันเสาร์ สัปดาห์ละ 6 วันเวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น.
เวลาพัก 12.00 – 13.00 น.